Veuillez remplir ce champ
Kira Marie PETER-HANSEN Kira Marie PETER-HANSEN
Kira Marie PETER-HANSEN

Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen

Ledamot

Danmark - Socialistisk Folkeparti (Danmark)

Född : , Frederiksberg C

Yttranden i egenskap av skuggföredragande Kira Marie PETER-HANSEN

För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

YTTRANDE över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) för budgetåret 2018

23-01-2020 EMPL_AD(2020)642927 PE642.927v02-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

YTTRANDE över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) för budgetåret 2018

23-01-2020 EMPL_AD(2020)642929 PE642.929v02-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

YTTRANDE över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF) för budgetåret 2018

23-01-2020 EMPL_AD(2020)642931 PE642.931v02-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

YTTRANDE över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byråer för budgetåret 2018: verksamhetsresultat, ekonomisk förvaltning och kontroll

23-01-2020 EMPL_AD(2020)642932 PE642.932v02-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

YTTRANDE över ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan

23-01-2020 EMPL_AD(2020)642933 PE642.933v02-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

YTTRANDE över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) för budgetåret 2018

22-01-2020 EMPL_AD(2020)642930 PE642.930v02-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg

Postadress

  • European Parliament
    Rue Wiertz
    Altiero Spinelli 09G154
    1047 Bruxelles