Stefania ZAMBELLI Stefania ZAMBELLI
Stefania ZAMBELLI

Gruppen Identitet och demokrati

Ledamot

Italien - Lega (Italien)

Hem Stefania ZAMBELLI

Ledamot

EMPL
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
PETI
Utskottet för framställningar
BECA
Särskilda utskottet för cancerbekämpning
DSEE
Delegationen för förbindelserna med Bosnien och Hercegovina och Kosovo

Suppleant

REGI
Utskottet för regional utveckling
D-UA
Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU–Ukraina

Senaste aktiviteter

Tillämpningen av reglerna för järnvägssäkerhet och driftskompatibilitet på förbindelsen under Engelska kanalen (C9-0212/2020) IT

08-10-2020
Skriftliga förklaringar

Questa proposta va nella direzione di modificare una precedente direttiva in materia di sicurezza ferroviaria nel Tunnel della Manica, e si inserisce in modo più ampio nelle conseguenze di tipo tecnico della Brexit. Per questo ho espresso voto positivo.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg