Giuliano PISAPIA Giuliano PISAPIA
Giuliano PISAPIA

Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet

Ledamot

Italien - Independent (Italien)

Född : , Milano

9:e valperioden Giuliano PISAPIA

Politiska grupper

 • 02-07-2019 ... : Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet - Ledamot

Nationella partier

 • 02-07-2019 / 03-07-2019 : Partito Democratico (Italien)
 • 04-07-2019 ... : Independent (Italien)

Vice ordförande

 • 03-09-2019 ... : Utskottet för konstitutionella frågor

Ledamot

 • 02-07-2019 / 03-07-2019 : Underutskottet för mänskliga rättigheter
 • 02-07-2019 / 02-09-2019 : Utskottet för konstitutionella frågor
 • 02-07-2019 ... : Utskottet för utrikesfrågor
 • 02-07-2019 ... : Delegationen för förbindelserna med Palestina

Suppleant

 • 02-07-2019 ... : Delegationen för förbindelserna med länderna i Sydostasien och Sydostasiatiska nationers förbund (Asean)
 • 02-07-2019 ... : Delegationen till den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet
 • 04-07-2019 ... : Underutskottet för mänskliga rättigheter
 • 08-07-2019 ... : Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg