Giuliano PISAPIA Giuliano PISAPIA
Giuliano PISAPIA

Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet

Ledamot

Italien - Independent (Italien)

Född : , Milano

Yttranden i egenskap av skuggföredragande Giuliano PISAPIA

För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

YTTRANDE över genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken – årsrapport 2018

27-11-2019 AFCO_AD(2019)643103 PE643.103v02-00 AFCO
Esteban GONZÁLEZ PONS

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg