Giuliano PISAPIA Giuliano PISAPIA
Giuliano PISAPIA

Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet

Ledamot

Italien - Independent (Italien)

Född : , Milano

Frågor för skriftligt besvarande (inklusive svar) Giuliano PISAPIA

Skriftliga frågor

Ledamöterna kan lämna in ett bestämt antal frågor för skriftligt besvarande till ordföranden för Europeiska rådet, rådet, kommissionen eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Artikel 138, bilaga III

Death of UN field officer Mario Paciolla in Colombia EN

22-07-2020 P-004338/2020 Vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

Situationen för kvinnorättsaktivister i Saudiarabien

12-06-2020 E-003552/2020 Vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

Crisis in the tourism sector EN

11-05-2020 P-002889/2020 Kommissionen

Health emergency in the EU EN

04-03-2020 E-001341/2020 Kommissionen

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg