Barbara Ann GIBSON : 9:e valperioden 

Politiska grupper 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Renew Europe Group - Ledamot

Nationella partier 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Liberal Democrats (Förenade kungariket)

Ledamot 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Utskottet för internationell handel
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen

Suppleant 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Utskottet för regional utveckling
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegationen för förbindelserna med länderna i Sydostasien och Sydostasiatiska nationers förbund (Asean)

Huvudsaklig parlamentsverksamhet 

Inlägg i plenum 
Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Förslag till resolutioner 
Resolutionsförslag läggs fram om aktuella frågor, på begäran av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av ledamöterna. Omröstning hålls i plenum. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144

Annan parlamentsverksamhet 

Skriftliga frågor 
Ledamöterna kan lämna in ett bestämt antal frågor för skriftligt besvarande till ordföranden för Europeiska rådet, rådet, kommissionen eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Artikel 138, bilaga III

Förklaringar 

Förklaring om ekonomiska intressen 

Åtagandeförklaring