Barbara Ann GIBSON : Inlägg i plenum 

Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Kontakt