Elisabetta GUALMINI : 9:e valperioden 

Politiska grupper 

  • 02-07-2019 ... : Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet - Ledamot

Nationella partier 

  • 02-07-2019 ... : Partito Democratico (Italien)

Ledamot 

  • 02-07-2019 ... : Budgetutskottet
  • 02-07-2019 ... : Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
  • 02-07-2019 ... : Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Ryssland

Suppleant 

  • 02-07-2019 ... : Utskottet för regional utveckling
  • 02-07-2019 ... : Delegationen för förbindelserna med Sydafrika

Kontakt