Elisabetta GUALMINI : Hem 

Ledamot 

Budgetutskottet 
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 
Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Ryssland 

Suppleant 

Utskottet för regional utveckling 
Delegationen för förbindelserna med Sydafrika 

Senaste aktiviteter 

Avtal mellan EU och Kina om vissa luftfartsaspekter (A9-0041/2019 - Tomasz Piotr Poręba) IT  
 
Skriftliga förklaringar 
Gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller den särskilda ordningen för småföretag (A9-0055/2019 - Inese Vaidere) IT  
 
Skriftliga förklaringar 
Den europeiska gröna given (RC-B9-0040/2020, B9-0040/2020, B9-0041/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020, B9-0044/2020, B9-0045/2020, B9-0046/2020) IT  
 
Skriftliga förklaringar 

Kontakt