Elisabetta GUALMINI : Hem 

Ledamot 

Budgetutskottet 
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 
Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Ryssland 

Suppleant 

Utskottet för regional utveckling 
Delegationen för förbindelserna med Sydafrika 

Senaste aktiviteter 

FN:s klimatkonferens 2019 (COP25) (B9-0174/2019) IT  
 
Skriftliga förklaringar 
Åtgärder för att hantera konsekvenserna för det europeiska jordbruket av WTO:s dom i Airbus-tvisten (RC-B9-0197/2019, B9-0197/2019, B9-0198/2019, B9-0201/2019, B9-0203/2019, B9-0204/2019, B9-0206/2019, B9-0208/2019) IT  
 
Skriftliga förklaringar 
YTTRANDE över utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Guinea-Bissau (2019–2024)  
- BUDG_AD(2019)640654 -  
-
BUDG 
Yttranden i egenskap av skuggföredragande 

Kontakt