Ivars IJABS Ivars IJABS
Ivars IJABS

Renew Europe Group

Ledamot

Lettland - Attīstībai/Par! (Lettland)

Född : , Riga

Hem Ivars IJABS

Ledamot

ITRE
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
D-US
Delegationen för förbindelserna med Förenta staterna

Suppleant

ECON
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
IMCO
Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
DAND
Delegationen för förbindelserna med länderna i Andinska gemenskapen
DASE
Delegationen för förbindelserna med länderna i Sydostasien och Sydostasiatiska nationers förbund (Asean)
DLAT
Delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika

Senaste aktiviteter

Ett skyddsnät för mottagare av stöd från EU-program: upprättande av en beredskapsplan för den fleråriga budgetramen (A9-0099/2020 - Jan Olbrycht, Margarida Marques) LV

13-05-2020
Skriftliga förklaringar

Nākamā daudzgadu budžeta pieņemšanu nedrīkst atlikt bezgalīgi - tas ir jāpieņem nekavējoties. Lai gan Eiropas Parlaments apzinās nacionālo dalībvalstu izaicinājumus Covid-19 pandēmijas ietvaros, mēs aicinām Eiropas Komisiju tuvākajā laikā iesniegt priekšlikumus ES finansējuma nepārtrauktībai arī pēc 2020. gada.
Liela daļa ES iedzīvotāju un arī dalībvalstu infrastruktūras ir tieši atkarīgas no Eiropas Savienības budžeta finansējuma. Priekšlikumos ir jāparedz drošības tīkla izveidošanu, lai līdz jaunā daudzgadu budžeta pieņemšanu turpinātos ES budžeta programmas un budžeta izdevumi būtu paredzami pārejas posmā.
Priekšlikumu apstiprināšana ļaus ES dalībvalstīm ne tikai vienoti cīnīties ar koronavīrusa radītajām sekām, bet arī veicinās dalībvalstu ekonomiku atveseļošanos pēc krīzes, negraujot kopējo bloka konkurētspēju globālā mērogā. Tāpat drošības tīkla izveidošana nodrošinās nepārtrauktus kohēzijas fonda tiešmaksājumus, kas neļaus palielināties dalībvalstu ekonomiskajai nevienlīdzībai.
Ar savu balsojumu es atbalstīju šīs rezolūcijas pieņemšanu.

Märkning av däck: drivmedelseffektivitet och andra viktiga parametrar (A9-0094/2020 - Henna Virkkunen) LV

13-05-2020
Skriftliga förklaringar

Eiropas Savienība (ES) ir vienmēr iestājusies par patērētāju tiesībām. Saskaņā ar šiem noteikumiem, riepu ražotājiem tiek uzdots marķēt to produktu, lai informētu pircēju par riepu energoefektivitāti, saķeri slapjā laikā un radīto trokšņu līmeni.
 
Šīs regulas mērķis ir mainīt patērētāju paradumus, kā arī samazināt riepu radīto vides piesārņojumu. Ceļa transportam veidojot 22% CO2 emisiju ES, noteikumos paredzētās izmaiņas palīdzēs sasniegt Parīzes vienošanās atrunātās valstu saistības.
 
Tāpat marķējumos norādītā informācija ļaus patērētājiem veikt pārdomātākus pirkumus. Augstāka riepu energoefektivitāte nozīmē arī mazāku degvielas patēriņu, kas, savukārt, samazina iedzīvotāju pārvietošanos izdevumus.
 
Es atbalstīju šo Eiropas Komisijas priekšlikumu, aizstāvot patērētāju intereses un iestājoties par tīrāku vidi mums apkārt.

En samordnad EU-insats mot covid-19-pandemin och dess konsekvenser LV

17-04-2020
Skriftliga förklaringar

Es atbalstīju šīs rezolūcijas pieņemšanu, lai pieprasītu papildu finansējumu ekonomikas atveseļošanās un atjaunošanas kopīgajiem centieniem Eiropas Savienībā.
Rezolūcijas teksts aicina Komisiju un Padomi palielināt Eiropas Savienības daudzgadu budžetu, kā arī pārdalīt esošo finansējumu no ES fondiem un citiem finanšu instrumentiem, lai izveidotu dalībvalstīm nepieciešamo atveseļošanās obligāciju fondu.
Tāpat rezolūcijas teksts aicina izveidot pastāvīgu Eiropas sistēmu bezdarba pārapdrošināšanai un ES Covid-19 solidaritātes fondu. Atvēlētais finansējums atbalstītu dalībvalstu veselības aprūpes nozares, kā arī veidotu tās noturīgākas nākotnē.

Ivars IJABS
Ivars IJABS

På Europaparlamentets NEWSHUB

RT @MarkHertling: As a guy deeply involved in the last TWO force structure reductions of the US Army in Europe, I can now publicly say this: This is dangerous, short-sighted, and will meet strong Congressional disapproval. And it’s an additional gift to Russia and will further harm our alliances. https://t.co/ELAkvyIcfD 

RT @ICipruse: Bet vispār es ļoti, ļoti meklēju darbu. Pēdējos piecus gadus esmu freelance tekstuālis, taču varu arī sakārtot vidi labām bildēm, organizēt, padot roku, pieturēt lietussargu filmēšanā un, ja nu vajag, arī mazgāt traukus un uzvārīt biešu zupu. Varbūt ko dzirdi - esmu te!

RT @dita_plepa: Patiess prieks par @LVenciklopedija lasītāju novērtējumu šķirklim, kuru sagatavojam kopā ar @ijabs Interese par Satversmes mākslu un valstslietām ir rada demokrātisku un stipru sabiedrību https://t.co/PVnInaGjr1 

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg