Virginie JORON Virginie JORON
Virginie JORON

Gruppen Identitet och demokrati

Ledamot

Frankrike - Rassemblement national (Frankrike)

Född : , Troyes

Hem Virginie JORON

Ledamot

IMCO
Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
D-TR
Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Turkiet
D-AF
Delegationen för förbindelserna med Afghanistan
DEPA
Delegationen till den parlamentariska församlingen Euronest

Suppleant

FEMM
Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
D-RU
Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Ryssland
D-US
Delegationen för förbindelserna med Förenta staterna
DCAM
Delegationen för förbindelserna med länderna i Centralamerika

Senaste aktiviteter

Arbetstagarrättigheter i Bangladesh (fortsättning på debatten) FR

08-07-2021 P9_CRE-PROV(2021)07-08(4-041-0000)
Inlägg i plenum

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om dataförvaltning (dataförvaltningsakten)

24-06-2021 IMCO_AD(2021)691362 PE691.362v02-00 IMCO
Yttranden i egenskap av skuggföredragande
Sandro GOZI

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg