Jean-Paul GARRAUD : 9:e valperioden 

Politiska grupper 

  • 02-07-2019 ... : Gruppen Identitet och demokrati - Ledamot

Nationella partier 

  • 02-07-2019 ... : Rassemblement national (Frankrike)

Ledamot 

  • 02-07-2019 ... : Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
  • 02-07-2019 ... : Delegationen för samarbete i norr och för förbindelserna med Schweiz och Norge, till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU–Island och till EES gemensamma parlamentarikerkommitté
  • 02-07-2019 ... : Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU–Ukraina
  • 25-11-2019 ... : Utskottet för rättsliga frågor

Suppleant 

  • 02-07-2019 / 02-10-2019 : Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
  • 03-10-2019 ... : Utskottet för utveckling

Kontakt