Jean-Paul GARRAUD : Hem 

Ledamot 

Utskottet för rättsliga frågor 
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 
Delegationen för samarbete i norr och för förbindelserna med Schweiz och Norge, till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU–Island och till EES gemensamma parlamentarikerkommitté 
Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU–Ukraina 

Suppleant 

Utskottet för utveckling 

Senaste aktiviteter 

Högtidlighållande av 30-årsdagen av den rumänska revolutionen i december 1989 (B9-0241/2019) FR  
 
Skriftliga förklaringar 
Situationen för uigurerna i Kina ("China Cables") (RC-B9-0246/2019, B9-0246/2019, B9-0247/2019, B9-0248/2019, B9-0249/2019, B9-0250/2019) FR  
 
Skriftliga förklaringar 
Situationen för de mänskliga rättigheterna och demokratin i Nicaragua (RC-B9-0251/2019, B9-0251/2019, B9-0252/2019, B9-0253/2019, B9-0254/2019, B9-0255/2019) FR  
 
Skriftliga förklaringar 
Jean-Paul GARRAUD  
Jean-Paul GARRAUD 

På Europaparlamentets NEWSHUB

 • Retrouvez ma question à la Commission européenne à propos du délai des procédures d'asile, facteur de l'affaiblissement des opérations de retour des étrangers en situation irrégulière : https://t.co/8KlNi9M4ox 

  Utstationerade:  
  på twitter 
 • Parlement Européen : on nous a volé nos drapeaux ! Le Président socialiste italien du Parlement Européen a décidé, sans aucune concertation ni information préalable, d'enlever notre drapeau national sur nos pupitres ! Ma réaction à ce scandale : https://t.co/00uGZyz0O0  https://t.co/b7cEuI5pQc 

  Utstationerade:  
  på twitter 
 • Mon retour sur notre convention #Municipales2020 de dimanche : https://t.co/IxhSuzRnAU  https://t.co/FtDSY6F2Fy 

  Utstationerade:  
  på twitter 

Kontakt