Dacian CIOLOŞ
Dacian CIOLOŞ
Rumänien

Född : , Zalău

9:e valperioden Dacian CIOLOŞ

Politiska grupper

 • 02-07-2019 / 18-10-2021 : Renew Europe Group - Ordförande
 • 19-10-2021 / 15-07-2024 : Renew Europe Group - Ledamot

Nationella partier

 • 02-07-2019 / 13-04-2021 : Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate (Rumänien)
 • 14-04-2021 / 01-06-2022 : Uniunea Salvați România (Rumänien)
 • 02-06-2022 / 15-07-2024 : REPER (Rumänien)

Ledamot

 • 02-07-2019 / 07-07-2020 : Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
 • 02-07-2019 / 18-10-2021 : Talmanskonferensen
 • 02-07-2019 / 15-07-2024 : Delegationen till den parlamentariska församlingen Euronest
 • 20-01-2022 / 15-07-2024 : Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

Suppleant

 • 02-07-2019 / 15-07-2024 : Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU–Moldavien
 • 02-07-2019 / 15-07-2024 : Delegationen för förbindelserna med Sydafrika
 • 20-01-2022 / 30-03-2022 : Utskottet för internationell handel
 • 31-03-2022 / 15-07-2024 : Utskottet för utrikesfrågor
 • 28-02-2023 / 12-08-2023 : Särskilt utskott för frågor om utländsk inblandning i alla demokratiska processer i Europeiska unionen, inbegripet desinformation, och om att stärka integriteten, transparensen och ansvarsskyldigheten i Europaparlamentet
 • 29-03-2023 / 15-07-2024 : Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Huvudsaklig parlamentsverksamhet

Inlägg i plenum

Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Betänkanden i egenskap av skuggföredragande

För varje betänkande i det ansvariga utskottet utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

Yttranden i egenskap av föredragande

Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

YTTRANDE över den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen i EU: Åttonde sammanhållningsrapporten

01-07-2022 AGRI_AD(2022)731615 PE731.615v02-00 AGRI
Dacian CIOLOŞ

Yttranden i egenskap av skuggföredragande

För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2008/98/EG om avfall

25-01-2024 AGRI_AD(2024)754670 PE754.670v02-00 AGRI
Clara AGUILERA

YTTRANDE över genomförandet av det övergripande avtalet om ekonomi och handel mellan EU och Kanada (Ceta)

16-11-2023 AGRI_AD(2023)749989 PE749.989v02-00 AGRI
Paolo DE CASTRO

YTTRANDE över ingående av frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Nya Zeeland

20-09-2023 AGRI_AD(2023)750077 PE750.077v02-00 AGRI
Michaela ŠOJDROVÁ

Muntliga frågor

Frågor för muntligt besvarande med debatt, till kommissionen, rådet eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant, kan ställas av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentsledamöterna. Artikel 136

Annan parlamentsverksamhet

Skriftliga förklaringar

Ledamöterna kan lämna in skriftliga förklaringar till hur de röstat i plenum. Artikel 194

Transeuropeisk energiinfrastruktur (A9-0269/2021 - Zdzisław Krasnodębski) RO

05-04-2022

M-am abținut la acest vot deoarece consider că Uniunea Europeană trebuie să se adapteze noului context geopolitic, cauzat de invazia Ucrainei de către Rusia. În acest nou context, independența energetică devine obligatorie și trebuie să regândim strategia europeană de investiții în infrastructurile energetice transeuropene.

Skriftliga frågor

Ledamöterna kan lämna in ett bestämt antal frågor för skriftligt besvarande till ordföranden för Europeiska rådet, rådet, kommissionen eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Artikel 138, bilaga III

Frågor till presidiet, talmanskonferensen och kvestorerna

Ledamöterna kan lämna in frågor till talmannen som rör presidiets, talmanskonferensens eller kvestorernas utförande av sina respektive uppgifter. Artikel 32.2

Frågor till ECB och om den gemensamma tillsynsmekanismen och den gemensamma resolutionsmekanismen

Ledamöterna får ställa frågor för skriftligt besvarande till ECB och frågor om den gemensamma tillsynsmekanismen och den gemensamma resolutionsmekanismen. Sådana frågor inges först till ordföranden för ansvarigt utskott. Artikel 140, artikel 141, bilaga III

Svar på frågor till ECB och om den gemensamma tillsynsmekanismen och den gemensamma resolutionsmekanismen

Svar på ledamöternas frågor till ECB och frågor om den gemensamma tillsynsmekanismen och den gemensamma resolutionsmekanismen. Artikel 140, artikel 141, bilaga III

Förklaringar

Alla förklaringar nedan har undertecknats av ledamoten, även om underskriften inte syns i onlinekopian.

Möten

Exchange on Agri Opinion Food Waste

Ledamot
CIOLOŞ Dacian
Datum och plats:
Strasbourg
Roll:
Skuggföredragande av yttrande Möte med ledamotens personal
Meeting related to procedure:
2023/0234(COD)
Associerat utskott eller delegation - förkortning
AGRI
Möte med:

Involving youth in agriculture, the future of the CAP

Ledamot
CIOLOŞ Dacian
Datum och plats:
Brussels
Roll:
Ledamot
Associerat utskott eller delegation - förkortning
AGRI

Biomethane and renewables, low carbon fuels

Ledamot
CIOLOŞ Dacian
Datum och plats:
Strasbourg
Roll:
Ledamot
Associerat utskott eller delegation - förkortning
AGRI
Möte med: