Veuillez remplir ce champ
Ben HABIB Ben HABIB
Ben HABIB
Förenade kungariket

Född : , Karachi

9:e valperioden Ben HABIB

Politiska grupper

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Grupplösa

Nationella partier

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : The Brexit Party (Förenade kungariket)

Ledamot

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Utskottet för ekonomi och valutafrågor
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegationen för förbindelserna med länderna i Sydasien

Suppleant

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Budgetutskottet
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegationen för förbindelserna med Bosnien och Hercegovina och Kosovo

Huvudsaklig parlamentsverksamhet

Inlägg i plenum

Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Egypten EN

24-10-2019 P9_CRE-REV(2019)10-24(4-054-0000)

Förklaringar

Europaparlamentet har arkiverat det undertecknade originalet/den daterade anmälan.