Angelika WINZIG Angelika WINZIG
Angelika WINZIG

Group of the European People's Party (Christian Democrats)

Ledamot

Österrike - Österreichische Volkspartei (Österrike)

Hem Angelika WINZIG

Ledamot

BUDG
Budgetutskottet
CONT
Budgetkontrollutskottet
D-TR
Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Turkiet

Suppleant

INTA
Utskottet för internationell handel
ITRE
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
FEMM
Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
D-CN
Delegationen för förbindelserna med Folkrepubliken Kina

Senaste aktiviteter

Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2021 – alla avsnitt (debatt) DE

11-11-2020 P9_CRE-PROV(2020)11-11(1-161-0000)
Inlägg i plenum

YTTRANDE över hållbar företagsstyrning

28-10-2020 INTA_AD(2020)655716 PE655.716v03-00 INTA
Yttranden i egenskap av skuggföredragande
Heidi HAUTALA

YTTRANDE med rekommendationer till kommissionen om företagens tillbörliga aktsamhet och ansvarsskyldighet

28-10-2020 INTA_AD(2020)655776 PE655.776v02-00 INTA
Yttranden i egenskap av skuggföredragande
Bernd LANGE

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg