Angelika WINZIG Angelika WINZIG
Angelika WINZIG

Group of the European People's Party (Christian Democrats)

Ledamot

Österrike - Österreichische Volkspartei (Österrike)

Frågor för skriftligt besvarande (inklusive svar) Angelika WINZIG

Skriftliga frågor

Ledamöterna kan lämna in ett bestämt antal frågor för skriftligt besvarande till ordföranden för Europeiska rådet, rådet, kommissionen eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Artikel 138, bilaga III

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg