Vangelis MEIMARAKIS Vangelis MEIMARAKIS
Vangelis MEIMARAKIS

Group of the European People's Party (Christian Democrats)

Vice ordförande

Grekland - Nea Demokratia (Grekland)

Född : , ATHINA

Yttranden i egenskap av skuggföredragande Vangelis MEIMARAKIS

För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

Yttrande över riktlinjerna för budgeten 2022 – Avsnitt III

23-02-2021 AFET_AL(2021)680969 PE680.969v03-00 AFET
Urmas PAET

YTTRANDE över ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019 – Europeiska kommissionen

27-01-2021 AFET_AD(2021)660189 PE660.189v02-00 AFET
Nikos ANDROULAKIS

YTTRANDE över ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019, avsnitt X – Europeiska utrikestjänsten

27-01-2021 AFET_AD(2021)660190 PE660.190v02-00 AFET
Nikos ANDROULAKIS

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg