Vangelis MEIMARAKIS Vangelis MEIMARAKIS
Vangelis MEIMARAKIS

Group of the European People's Party (Christian Democrats)

Vice ordförande

Grekland - Nea Demokratia (Grekland)

Född : , ATHINA

Yttranden i egenskap av föredragande Vangelis MEIMARAKIS

Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

YTTRANDE över ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan

23-01-2020 AFET_AD(2020)643159 PE643.159v02-00 AFET
Vangelis MEIMARAKIS

YTTRANDE över ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt X – Europeiska utrikestjänsten

23-01-2020 AFET_AD(2020)643198 PE643.198v02-00 AFET
Vangelis MEIMARAKIS

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg