Vangelis MEIMARAKIS Vangelis MEIMARAKIS
Vangelis MEIMARAKIS

Group of the European People's Party (Christian Democrats)

Vice ordförande

Grekland - Nea Demokratia (Grekland)

Född : , ATHINA

Inlägg i plenum Vangelis MEIMARAKIS

Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Europeiska centralbanken - årsrapport 2020 (debatt) EL

08-02-2021 P9_CRE-PROV(2021)02-08(1-033-0000)

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg