Raphaël GLUCKSMANN Raphaël GLUCKSMANN
Raphaël GLUCKSMANN

Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet

Ledamot

Frankrike - Place publique (Frankrike)

Född : , Boulogne-Billancourt

9:e valperioden Raphaël GLUCKSMANN

Politiska grupper

 • 02-07-2019 ... : Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet - Ledamot

Nationella partier

 • 02-07-2019 ... : Place publique (Frankrike)

Ordförande

 • 23-09-2020 ... : Särskilda utskottet för frågor om utländsk inblandning i alla demokratiska processer i Europeiska unionen, inbegripet desinformation

Vice ordförande

 • 10-07-2019 ... : Underutskottet för mänskliga rättigheter

Ledamot

 • 02-07-2019 / 09-07-2019 : Underutskottet för mänskliga rättigheter
 • 02-07-2019 ... : Utskottet för utrikesfrågor
 • 10-02-2020 ... : Utskottet för internationell handel
 • 14-09-2020 / 22-09-2020 : Särskilda utskottet för frågor om utländsk inblandning i alla demokratiska processer i Europeiska unionen, inbegripet desinformation
 • 23-09-2020 ... : Utskottsordförandekonferensen

Suppleant

 • 02-07-2019 ... : Utskottet för konstitutionella frågor
 • 02-07-2019 ... : Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU–Moldavien
 • 08-07-2019 ... : Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
 • 17-07-2019 ... : Delegationen till den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet
 • 10-03-2020 ... : Delegationen till den parlamentariska församlingen Euronest

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg