Raphaël GLUCKSMANN Raphaël GLUCKSMANN
Raphaël GLUCKSMANN

Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet

Ledamot

Frankrike - Place publique (Frankrike)

Född : , Boulogne-Billancourt

Yttranden i egenskap av skuggföredragande Raphaël GLUCKSMANN

För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

YTTRANDE över utkastet till rådets beslut om ingående av frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnam

05-12-2019 AFET_AD(2019)641414 PE641.414v02-00 AFET
Isabel WISELER-LIMA

YTTRANDE över utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av avtalet om investeringsskydd mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan

05-12-2019 AFET_AD(2019)641417 PE641.417v02-00 AFET
Isabel WISELER-LIMA

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg