Raphaël GLUCKSMANN Raphaël GLUCKSMANN
Raphaël GLUCKSMANN

Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet

Ledamot

Frankrike - Place publique (Frankrike)

Född : , Boulogne-Billancourt

Frågor för skriftligt besvarande (inklusive svar) Raphaël GLUCKSMANN

Skriftliga frågor

Ledamöterna kan lämna in ett bestämt antal frågor för skriftligt besvarande till ordföranden för Europeiska rådet, rådet, kommissionen eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Artikel 138, bilaga III

Program för tvångsarbete i Tibet

29-10-2020 E-005907/2020 Vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg