Jackie JONES Jackie JONES
Jackie JONES
Förenade kungariket

9:e valperioden Jackie JONES

Politiska grupper

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet - Ledamot

Nationella partier

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Labour Party (Förenade kungariket)

Vice ordförande

  • 09-10-2019 / 31-01-2020 : Delegationen för förbindelserna med Förenta staterna

Ledamot

  • 02-07-2019 / 17-09-2019 : Delegationen för förbindelserna med Indien
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Utskottet för rättsliga frågor
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
  • 18-09-2019 / 08-10-2019 : Delegationen för förbindelserna med Förenta staterna

Suppleant

  • 02-07-2019 / 17-09-2019 : Delegationen för förbindelserna med Förenta staterna
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Utskottet för transport och turism

Huvudsaklig parlamentsverksamhet

Inlägg i plenum

Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Förslag till resolutioner

Resolutionsförslag läggs fram om aktuella frågor, på begäran av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av ledamöterna. Omröstning hålls i plenum. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144

Muntliga frågor

Frågor för muntligt besvarande med debatt, till kommissionen, rådet eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant, kan ställas av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentsledamöterna. Artikel 136

Vattenkrisen i Bulgarien

06-01-2020 O-000001/2020 Kommissionen

Annan parlamentsverksamhet

Skriftliga förklaringar

Ledamöterna kan lämna in skriftliga förklaringar till hur de röstat i plenum. Artikel 194

Utländsk inblandning i val och spridande av falsk information i nationella och europeiska demokratiska processer (B9-0108/2019, B9-0111/2019) EN

10-10-2019

I welcome the fact that the European Parliament voted in favour of the resolution on foreign electoral interference and disinformation in national and European democratic processes. This resolution is an important addition to other measures drawing attention to the increases in interference and disinformation in democratic processes, which we must do all in our power to halt. The United Kingdom is no exception.
The inclusion of a strong emphasis on the role of electoral influence in increased and targeted attacks on migrant, LGBT+ and religious groups and individuals within the resolution is welcome. Also welcome is the explicit reference to allegations against Front National, FPO and Lega per Salvini, which pre-empt the Leave.eu campaign.
The resolution also recalled the European Parliament resolution on Cambridge Analytica of 25 October 2018. It urged Facebook, following the Cambridge Analytica scandal, to implement various measures to prevent the use of the social media platform for electoral interference. Nevertheless, Facebook has not followed up on most of these requests. The resolution is a timely reminder of Facebook’s role in the referendum campaign, a scandal documented in ‘The Great Hack’, which the European Parliament hosted a screening of last week.

Skriftliga frågor

Ledamöterna kan lämna in ett bestämt antal frågor för skriftligt besvarande till ordföranden för Europeiska rådet, rådet, kommissionen eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Artikel 138, bilaga III

Förklaringar

Europaparlamentet har arkiverat det undertecknade originalet/den daterade anmälan.