Milan UHRÍK Milan UHRÍK
Milan UHRÍK

Grupplösa

Slovakien - Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko (Slovakien)

Hem Milan UHRÍK

Ledamot

LIBE
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
D-TR
Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Turkiet

Suppleant

AFET
Utskottet för utrikesfrågor
D-RU
Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Ryssland
D-US
Delegationen för förbindelserna med Förenta staterna

Senaste aktiviteter

Makroekonomiskt stöd till utvidgnings- och grannskapsländer med anledning av den kris som uppstått till följd av covid-19-pandemin SK

15-05-2020
Skriftliga förklaringar

Hlasoval som proti predmetnej makrofinančnej pomoci vybraným partnerským štátom mimo EÚ. Ide o 3 miliardy eur, ktoré budú vyplatené v dvoch fázach, prvá fáza bude vyplatená okamžite po schválení predmetného uznesenia a druhá splátka bude uvoľnená po splnení podmienok, ktoré si určí EÚ. V súčasnosti nie sú tieto podmienky pomoci presne známe, čo vyvoláva mnohé pochybnosti. Medzi podporované krajiny je zaradené aj Kosovo, ktorého nezávislosť Slovenská republika a viaceré ďalšie európske štáty do tohto momentu neuznali.

Tillfälliga åtgärder för tillhandahållande av lufttrafik SK

15-05-2020
Skriftliga förklaringar

Sektor letectva má pre Európsku úniu strategický význam. Zároveň má zásadný prínos pre celú ekonomiku, zamestnanosť a úspešnosť cestovného ruchu v Únii. Každé euro investované v sektore letectva generuje v celkovom hospodárstve tri eurá a každé nové pracovné miesto v letectve prináša tri ďalšie v iných sektoroch. Vzhľadom na významný prínos sektora letectva môže mať vplyv pandémie COVID-19 na toto odvetvie ďalekosiahle dôsledky na dlhé obdobie. Hlasoval som za prijatie tohto návrhu, pretože súhlasím s dočasnou úpravou viacerých ustanovení právnych predpisov v oblasti letectva tak, aby Komisia a vnútroštátne orgány mohli ľahšie riešiť negatívne dôsledky pandémie COVID-19.

Tillfälliga åtgärder avseende giltigheten för vissa certifikat, licenser och tillstånd (samlat förfarande) SK

15-05-2020
Skriftliga förklaringar

Podporil som návrh kladným hlasovaním, keďže pandémia COVID-19 a následná kríza verejného zdravia predstavujú bezprecedentnú výzvu pre členské štáty a veľkú záťaž pre vnútroštátne orgány, občanov Európskej únie a hospodárske subjekty, ale najmä na odvetvia dopravy. Súhlasím, že je nevyhnutné stanoviť špecifické a dočasné opatrenia na obnovenie a predĺženie platnosti niektorých osvedčení, preukazov a povolení a odložiť určité kontroly a výcvik v oblasti cestnej, železničnej a vnútrozemskej vodnej dopravy či ochrany námornej dopravy. Tieto mimoriadne okolnosti nebolo možné predpokladať v čase prijatia relevantných právnych predpisov Únie.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg