Eugen JURZYCA Eugen JURZYCA
Eugen JURZYCA

Gruppen Europeiska konservativa och reformister

Ledamot av presidiet

Slovakien - Sloboda a Solidarita (Slovakien)

Född : , Bratislava

Hem Eugen JURZYCA

Ledamot

IMCO
Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
DCAS
Delegationen till de parlamentariska samarbetskommittéerna EU–Kazakstan, EU–Kirgizistan, EU–Uzbekistan och EU–Tadzjikistan samt förbindelserna med Turkmenistan och Mongoliet

Suppleant

ECON
Utskottet för ekonomi och valutafrågor

Senaste aktiviteter

OPINION on the recommendations on the negotiations for a new partnership with the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland EN

26-05-2020 IMCO_AD(2020)648346 PE648.346v03-00 IMCO
Yttranden i egenskap av skuggföredragande
Kris PEETERS

Makroekonomiskt stöd till utvidgnings- och grannskapsländer med anledning av den kris som uppstått till följd av covid-19-pandemin SK

15-05-2020
Skriftliga förklaringar

Obsahom návrhu je poskytnutie pomoci v celkovej výške 3 miliardy eur vo forme strednodobých až dlhodobých úverov desiatim, prevažne susedným, partnerom v kontexte krízy spôsobnej ochorením COVID-19. Keďže sa v minulosti sa podľa hodnotení Komisie ukázala obdobná pomoc ako efektívna, hlasoval som za tento návrh. Podporu treba vnímať aj ako investíciu do makroekonomickej stability EÚ a do stability spoločného trhu.

Tillfälliga åtgärder för tillhandahållande av lufttrafik SK

15-05-2020
Skriftliga förklaringar

Parlament prijal v súvislosti s pandémiou COVID-19 dočasné opatrenia, ktoré uvoľňujú pravidlá, ktoré by v súčasnej situácii mohli spôsobiť neprimerané administratívne zaťaženie bez zjavného hospodárskeho alebo bezpečnostného prínosu. Príkladom je dočasné pozastavenie povinnosti obmedzovať platnosť licencií leteckých spoločností, ktoré neboli schopné plniť svoje finančné záväzky. Hlasoval som za tento návrh.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg