Eugen JURZYCA Eugen JURZYCA
Eugen JURZYCA

Gruppen Europeiska konservativa och reformister

Ledamot av presidiet

Slovakien - Sloboda a Solidarita (Slovakien)

Född : , Bratislava

Hem Eugen JURZYCA

Ledamot

IMCO
Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
FISC
Underutskottet för skattefrågor
DCAS
Delegationen till de parlamentariska samarbetskommittéerna EU–Kazakstan, EU–Kirgizistan, EU–Uzbekistan och EU–Tadzjikistan samt förbindelserna med Turkmenistan och Mongoliet

Suppleant

ECON
Utskottet för ekonomi och valutafrågor

Senaste aktiviteter

YTTRANDE över förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2022 – alla avsnitt

12-07-2021 IMCO_AD(2021)692880 PE692.880v02-00 IMCO
Yttranden i egenskap av föredragande
Eugen JURZYCA

Europeiska läkemedelsmyndigheten (A9-0216/2021 - Nicolás González Casares) SK

08-07-2021
Skriftliga förklaringar

Komisia navrhla, aby Európska lieková agentúra v čase krízy monitorovala nedostatok kritických liekov. Podľa tohto návrhu budú informácie zasielať agentúre napríklad držitelia povolenia na uvedenie lieku na trh či výrobcovia zdravotníckych pomôcok. V návrhu však nie je uvedené, čo urobí lieková agentúra alebo Komisia, ak zaznamená nedostatok. Nie je teda jasné, ako tento monitoring pomôže lepšej dostupnosti liekov na trhu EÚ. Tejto iniciatíve nepredchádzala analýza hodnoty za peniaze, posúdenie vplyvov a ani vyhodnotenie najlepších praktík. Hrozí preto, že narastie len byrokracia a pozitívny výsledok sa nedostaví žiaden. Návrh som preto nepodporil.

Allmänt miljöhandlingsprogram för unionen till 2030 (A9-0203/2021 - Grace O'Sullivan) SK

08-07-2021
Skriftliga förklaringar

Európsky parlament odsúhlasil akčný plán pre životné prostredie do roku 2030. Dlhodobo kritizujem Komisiu, že nemeria výsledky svojich programov, prípadne ich meria zle, napríklad počtom podporených projektov. Plnenie tohto plánu sa Komisia síce rozhodla merať, ale ukazovateľmi, ktoré budú vybraté až po jeho spustení, teda v momente, keď sa už minie časť peňazí. Je to ako keby sektor dopravy vypýtal peniaze na dopravu a občan sa ho opýta, čo za to urobí. Bude viac ciest, budú rýchlejšie vlaky? A minister dopravy povie: Dajte nám peniaze a my vám po čase povieme, čo sme to chceli dosiahnuť. Komisia v orientácii na výsledky v minulosti často zlyhala. Upozornil na to aj Európsky dvor audítorov. Som preto skeptický k tomu, že ak Komisia spolu s návrhom na míňanie peňazí nepriniesla merateľné ukazovatele orientované na zlepšenie súčasného stavu, urobí tak počas míňania peňazí. Nesúhlasím s takýmto postupom aj preto, že ho nepovažujem za transparentný. Návrh som preto nepodporil.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg