Simona BALDASSARRE Simona BALDASSARRE
Simona BALDASSARRE

Gruppen Identitet och demokrati

Ledamot

Italien - Lega (Italien)

Född : , Giurdignano

Hem Simona BALDASSARRE

Ledamot

ENVI
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
FEMM
Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
D-MK
Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Nordmakedonien

Suppleant

EMPL
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
CULT
Utskottet för kultur och utbildning
D-CN
Delegationen för förbindelserna med Folkrepubliken Kina
DLAT
Delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika

Senaste aktiviteter

EU dependence on the Chinese pharmaceuticals market EN

01-09-2020 E-004734/2020 Kommissionen
Skriftliga frågor

Casimirri – the Italian terrorist hiding in Nicaragua EN

17-07-2020 E-004270/2020 Kommissionen
Skriftliga frågor

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg