Luisa REGIMENTI Luisa REGIMENTI
Luisa REGIMENTI

Gruppen Identitet och demokrati

Ledamot

Italien - Lega (Italien)

Född : , Roma

Hem Luisa REGIMENTI

Ledamot

ENVI
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
BECA
Särskilda utskottet för cancerbekämpning
D-CA
Delegationen för förbindelserna med Kanada

Suppleant

INTA
Utskottet för internationell handel
JURI
Utskottet för rättsliga frågor
D-MD
Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU–Moldavien

Senaste aktiviteter

BETÄNKANDE om immateriella rättigheter för utveckling av artificiell intelligens

02-10-2020 A9-0176/2020 PE650.527v02-00 JURI
Betänkanden i egenskap av skuggföredragande
Stéphane SÉJOURNÉ

YTTRANDE över en ny EU–Afrika-strategi – ett partnerskap för hållbar och inkluderande utveckling

08-09-2020 INTA_AD(2020)648592 PE648.592v02-00 INTA
Yttranden i egenskap av skuggföredragande
Joachim SCHUSTER

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg