Massimo CASANOVA Massimo CASANOVA
Massimo CASANOVA

Gruppen Identitet och demokrati

Ledamot

Italien - Lega (Italien)

Född : , Bologna

Hem Massimo CASANOVA

Ledamot

TRAN
Utskottet för transport och turism
PECH
Fiskeriutskottet
D-MK
Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Nordmakedonien

Suppleant

DACP
Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen
DLAT
Delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg