Idoia VILLANUEVA RUIZ Idoia VILLANUEVA RUIZ
Idoia VILLANUEVA RUIZ

Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster

Ledamot

Spanien - PODEMOS (Spanien)

Född : , Pamplona

Förslag till resolutioner Idoia VILLANUEVA RUIZ

Resolutionsförslag läggs fram om aktuella frågor, på begäran av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av ledamöterna. Omröstning hålls i plenum. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg