Petar VITANOV Petar VITANOV
Petar VITANOV

Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet

Ledamot

Bulgarien - Bulgarian Socialist Party (Bulgarien)

Född : , Sliven

Hem Petar VITANOV

Ledamot

ENVI
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
TRAN
Utskottet för transport och turism
DSCA
Delegationen till den parlamentariska partnerskapskommittén EU–Armenien, den parlamentariska samarbetskommittén EU–Azerbajdzjan och till den parlamentariska associeringskommittén EU–Georgien
DEPA
Delegationen till den parlamentariska församlingen Euronest

Suppleant

LIBE
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
DSEE
Delegationen för förbindelserna med Bosnien och Hercegovina och Kosovo
D-RU
Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Ryssland

Senaste aktiviteter

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Just Transition Fund EN

24-06-2020 TRAN_AD(2020)648628 PE648.628v02-00 TRAN
Yttranden i egenskap av skuggföredragande
Dominique RIQUET

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg