Petar VITANOV Petar VITANOV
Petar VITANOV

Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet

Ledamot

Bulgarien - Bulgarian Socialist Party (Bulgarien)

Född : , Sliven

Yttranden i egenskap av skuggföredragande Petar VITANOV

För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Fonden för en rättvis omställning

24-06-2020 TRAN_AD(2020)648628 PE648.628v02-00 TRAN
Dominique RIQUET

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg