Petar VITANOV Petar VITANOV
Petar VITANOV

Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet

Ledamot

Bulgarien - Bulgarian Socialist Party (Bulgarien)

Född : , Sliven

Betänkanden i egenskap av föredragande Petar VITANOV

En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg