Carles PUIGDEMONT I CASAMAJÓ Carles PUIGDEMONT I CASAMAJÓ
Carles PUIGDEMONT I CASAMAJÓ

Grupplösa

Spanien - Junts per Catalunya - Lliures per Europa (Spanien)

Frågor för skriftligt besvarande (inklusive svar) Carles PUIGDEMONT I CASAMAJÓ

Skriftliga frågor

Ledamöterna kan lämna in ett bestämt antal frågor för skriftligt besvarande till ordföranden för Europeiska rådet, rådet, kommissionen eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Artikel 138, bilaga III

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg