Vincenzo SOFO Vincenzo SOFO
Vincenzo SOFO

Gruppen Identitet och demokrati

Ledamot

Italien - Lega (Italien)

Född : , Milano

Hem Vincenzo SOFO

Ledamot

REGI
Utskottet för regional utveckling
DCAR
Delegationen till parlamentarikerkommittén Cariforum–EU
DEPA
Delegationen till den parlamentariska församlingen Euronest

Suppleant

ENVI
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
DACP
Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen
DMED
Delegationen till den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg