Sandro GOZI Sandro GOZI
Sandro GOZI

Renew Europe Group

Ledamot

Frankrike - Liste Renaissance (Frankrike)

Född : , Sogliano al Rubicone

Yttranden i egenskap av skuggföredragande Sandro GOZI

För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

YTTRANDE över rekommendationerna om förhandlingarna om ett nytt partnerskap med Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland

28-05-2020 IMCO_AD(2020)648346 PE648.346v04-00 IMCO
Kris PEETERS

YTTRANDE över rekommendationerna om förhandlingarna om ett nytt partnerskap med Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland

13-05-2020 REGI_AD(2020)648359 PE648.359v02-00 REGI
Pascal ARIMONT

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg