Claude GRUFFAT Claude GRUFFAT
Claude GRUFFAT

Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen

Ledamot

Frankrike - Europe Écologie (Frankrike)

Född : , Rumilly

Hem Claude GRUFFAT

Ledamot

ECON
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
DMER
Delegationen för förbindelserna med Mercosur
DASE
Delegationen för förbindelserna med länderna i Sydostasien och Sydostasiatiska nationers förbund (Asean)

Suppleant

IMCO
Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
AGRI
Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
DEEA
Delegationen för samarbete i norr och för förbindelserna med Schweiz och Norge, till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU–Island och till EES gemensamma parlamentarikerkommitté

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg