Michael GAHLER Michael GAHLER
Michael GAHLER

Group of the European People's Party (Christian Democrats)

Ledamot

Tyskland - Christlich Demokratische Union Deutschlands (Tyskland)

Född : , Frankfurt/Main

5:e valperioden Michael GAHLER

Politiska grupper

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokraterna - Ledamot

Nationella partier

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Tyskland)

Vice ordförande

  • 07-10-1999 / 14-01-2002 : Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Litauen
  • 07-02-2002 / 30-04-2004 : Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Litauen

Ledamot

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Utskottet för utrikesfrågor, mänskliga rättigheter, gemensam säkerhet och försvarspolitik
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Utskottet för utrikesfrågor, mänskliga rättigheter, gemensam säkerhet och försvarspolitik

Suppleant

  • 21-07-1999 / 31-08-1999 : Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor
  • 01-09-1999 / 14-01-2002 : Utskottet för utveckling och samarbete
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Utskottet för utveckling och samarbete

all-activities

Inlägg i plenum

Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Betänkanden i egenskap av föredragande

En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Betänkande om de enskilda kandidatländernas framsteg på vägen mot anslutning - utskottet för utrikesfrågor, mänskliga rättigheter, gemensam säkerhet och försvarspolitik

07-11-2002 A5-0371/2002 PE 320.209DEF AFET
Elmar BROK Jacques F. POOS Jürgen SCHRÖDER Michael GAHLER Luís QUEIRÓ Elisabeth SCHROEDTER Ioannis SOULADAKIS Ursula STENZEL Jas GAWRONSKI Jan Marinus WIERSMA Demetrio VOLCIC Geoffrey VAN ORDEN Baroness NICHOLSON OF WINTERBOURNE Arie M. OOSTLANDER

Förslag till resolutioner

Ledamöterna kan lägga fram individuella resolutionsförslag om frågor som hör till EU:s verksamhetsområde. Förslaget hänvisas till ansvarigt utskott för behandling. Artikel 143

Parlamentsfrågor

Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128

Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017)

**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

Skriftlig förklaring om att förbättra EU:s kontroll av vapenexport och att arbeta för ett internationellt vapenhandelsavtal

25-02-2004 P5_DCL(2004)0017 Bortfaller
Glenys KINNOCK Michael GAHLER Johan VAN HECKE Nelly MAES Pernille FRAHM
Ingiven : 25-02-2004
Frist : 06-05-2004
Antal undertecknare : 157 - 06-05-2004

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg