Michael GAHLER Michael GAHLER
Michael GAHLER

Group of the European People's Party (Christian Democrats)

Ledamot

Tyskland - Christlich Demokratische Union Deutschlands (Tyskland)

Född : , Frankfurt/Main

7:e valperioden Michael GAHLER

Politiska grupper

 • 14-07-2009 / 23-07-2009 : Group of the European People's Party (Christian Democrats) - Ledamot
 • 24-07-2009 / 30-06-2014 : Group of the European People's Party (Christian Democrats) - Ledamot av presidiet

Nationella partier

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Tyskland)

Ordförande

 • 29-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen för förbindelserna med Panafrikanska parlamentet

Vice ordförande

 • 04-07-2013 / 30-06-2014 : Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen

Ledamot

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Utskottet för utrikesfrågor
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Underutskottet för säkerhet och försvar
 • 16-09-2009 / 28-09-2009 : Delegationen för förbindelserna med Panafrikanska parlamentet
 • 16-09-2009 / 03-07-2013 : Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen
 • 29-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationsordförandekonferensen
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Utskottet för utrikesfrågor
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Underutskottet för säkerhet och försvar

Suppleant

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Utskottet för transport och turism
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen för förbindelserna med Afghanistan
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Utskottet för transport och turism

all-activities

Inlägg i plenum

Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Betänkanden i egenskap av föredragande

En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Yttranden i egenskap av föredragande

Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av ett stödprogram för rymdövervakning och spårning

03-12-2013 AFET_AD(2013)519586 PE519.586v03-00 AFET
Michael GAHLER

YTTRANDE över ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2008, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorganen

24-02-2010 AFET_AD(2010)431034 PE431.034v02-00 AFET
Michael GAHLER

Yttranden i egenskap av skuggföredragande

För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

YTTRANDE över EU:s rymdindustripolitik – rymdsektorns potential för ekonomisk tillväxt

24-09-2013 AFET_AD(2013)514674 PE514.674v02-00 AFET
Tarja CRONBERG

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om en civilskyddsmekanism för unionen

22-11-2012 AFET_AD(2012)496418 PE496.418v02-00 AFET
Ioan Mircea PAŞCU

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om uppbyggnad och drift av de europeiska satellitnavigeringssystemen

10-07-2012 AFET_AD(2012)489360 PE489.360v02-00 AFET
Sampo TERHO

Parlamentsfrågor

Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128

Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017)

**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

SKRIFTLIG FÖRKLARING om utbildning i utvecklingsfrågor och ett aktivt globalt medborgarskap

12-03-2012 P7_DCL(2012)0007 Antagen
Filip KACZMAREK Michael GAHLER Maria BADIA i CUTCHET Fiona HALL Catherine GRÈZE
Ingiven : 12-03-2012
Frist : 05-07-2012
Datum för antagande : 05-07-2012
Förteckning över undertecknare : P7_PV(2012)07-05(ANN-1)
Antal undertecknare : 398 - 05-07-2012

Förklaringar

Europaparlamentet har arkiverat det undertecknade originalet/den daterade anmälan.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg