Michael GAHLER Michael GAHLER
Michael GAHLER

Group of the European People's Party (Christian Democrats)

Ledamot

Tyskland - Christlich Demokratische Union Deutschlands (Tyskland)

Född : , Frankfurt/Main

8:e valperioden Michael GAHLER

Politiska grupper

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Group of the European People's Party (Christian Democrats) - Ledamot

Nationella partier

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Tyskland)

Ordförande

 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Delegationen för förbindelserna med Panafrikanska parlamentet

Vice ordförande

 • 07-07-2014 / 10-09-2014 : Underutskottet för säkerhet och försvar

Ledamot

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Underutskottet för säkerhet och försvar
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Utskottet för utrikesfrågor
 • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Delegationen för förbindelserna med Panafrikanska parlamentet
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen för förbindelserna med Sydafrika
 • 11-09-2014 / 18-01-2017 : Underutskottet för säkerhet och försvar
 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Delegationsordförandekonferensen
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Utskottet för utrikesfrågor
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Underutskottet för säkerhet och försvar

Suppleant

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Utskottet för transport och turism
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Utskottet för transport och turism
 • 28-06-2017 / 21-11-2017 : Delegationen för förbindelserna med Vitryssland

Huvudsaklig parlamentsverksamhet

Inlägg i plenum

Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Betänkanden i egenskap av föredragande

En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Betänkanden i egenskap av skuggföredragande

För varje betänkande i det ansvariga utskottet utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

Yttranden i egenskap av föredragande

Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ytterligare makroekonomiskt stöd till Ukraina

16-05-2018 AFET_AD(2018)620988 PE620.988v02-00 AFET
Michael GAHLER

Muntliga frågor

Frågor för muntligt besvarande med debatt, till kommissionen, rådet eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant, kan ställas av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentsledamöterna. Artikel 136

Annan parlamentsverksamhet

Skriftliga frågor

Ledamöterna kan lämna in ett bestämt antal frågor för skriftligt besvarande till ordföranden för Europeiska rådet, rådet, kommissionen eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Artikel 138, bilaga III

Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017)

**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

SKRIFTLIG FÖRKLARING om fortsatt EU-stöd till åtgärder för att utrota polio

09-03-2015 P8_DCL(2015)0008 Antagen
Linda McAVAN Charles GOERENS Elmar BROK Michael GAHLER Nirj DEVA Mairead McGUINNESS Louis MICHEL Enrique GUERRERO SALOM Davor Ivo STIER Maria HEUBUCH
Ingiven : 09-03-2015
Frist : 09-06-2015
Antal undertecknare : 404 - 10-06-2015

Förklaringar

Europaparlamentet har arkiverat det undertecknade originalet/den daterade anmälan.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg