Michael GAHLER Michael GAHLER
Michael GAHLER

Group of the European People's Party (Christian Democrats)

Ledamot

Tyskland - Christlich Demokratische Union Deutschlands (Tyskland)

Född : , Frankfurt/Main

Yttranden i egenskap av föredragande Michael GAHLER

Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

YTTRANDE över förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020

02-10-2019 AFET_AD(2019)639811 PE639.811v02-00 AFET
Michael GAHLER

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg