Michael GAHLER Michael GAHLER
Michael GAHLER

Group of the European People's Party (Christian Democrats)

Ledamot

Tyskland - Christlich Demokratische Union Deutschlands (Tyskland)

Född : , Frankfurt/Main

Yttranden i egenskap av skuggföredragande Michael GAHLER

För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

YTTRANDE över förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2021

13-10-2020 AFET_AD(2020)655905 PE655.905v02-00 AFET
Nikos ANDROULAKIS

YTTRANDE över riktlinjerna för budgeten för 2021 – avsnitt III

20-04-2020 AFET_AD(2020)646992 PE646.992v02-00 AFET
Nikos ANDROULAKIS

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg