Mairead McGUINNESS Mairead McGUINNESS
Mairead McGUINNESS

Group of the European People's Party (Christian Democrats)

Ledamot av presidiet

Irland - Fine Gael Party (Irland)

Född : , Drogheda

Hem Mairead McGUINNESS

Vice talman

PE
Europaparlamentet
Ansvarsområden som vice talman:
  • Förbindelser med de nationella parlamenten, särskilt Cosac (huvudansvarig)
  • Förlikningar (med vice talman Barley och vice talman Beer)
  • Genomförande av artikel 17 i EUF fördraget
  • Administrativa konsekvenser av brexit
  • Ersättare för talmannen i fråga om Nordamerika

Ledamot

BURO
Europaparlamentets presidium
AGRI
Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
DEEA
Delegationen för samarbete i norr och för förbindelserna med Schweiz och Norge, till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU–Island och till EES gemensamma parlamentarikerkommitté

Suppleant

ENVI
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
AFCO
Utskottet för konstitutionella frågor
ANIT
Undersökningskommittén för frågor om skyddet av djur under transport
DMER
Delegationen för förbindelserna med Mercosur
DLAT
Delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika

Senaste aktiviteter

Slutsatserna från Europeiska rådets extra möte den 17-21 juli 2020 (B9-0229/2020) EN

23-07-2020
Skriftliga förklaringar

I voted in favour of this report. While the agreement reached by the Council this week on the recovery package, Next Generation EU, is very welcome, it is regrettable that the long-term budget, the MFF, is facing cuts to European programmes, particularly in important areas at this time such as research, innovation and health. I look forward to the Council reaching agreement with the Parliament soon.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg