Kinga
GÁL

Förslag till resolutioner - 6:e valperioden Kinga GÁL

Ledamöterna kan lägga fram individuella resolutionsförslag om frågor som hör till EU:s verksamhetsområde. Förslaget hänvisas till ansvarigt utskott för behandling. Artikel 143