Kinga
GÁL

Inlägg i plenum - 6:e valperioden Kinga GÁL

Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Röstförklaringar

14-01-2009 P6_CRE(2009)01-14(5)

Situationen i Mellanöstern/Gaza (debatt)

14-01-2009 P6_CRE(2009)01-14(8)

Röstförklaringar

18-06-2008 P6_CRE(2008)06-18(7)

Kosovo (debatt)

20-02-2008 P6_CRE(2008)02-20(9)