Kinga
GÁL

Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017) - 6:e valperioden Kinga GÁL

**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

Skriftlig förklaring om behovet av att skapa en representation för kommande generationer i EU

01-09-2008 P6_DCL(2008)0070 Bortfaller
Kinga GÁL Alexander Nuno PICKART ALVARO Kristian VIGENIN Jean LAMBERT
Ingiven : 01-09-2008
Frist : 04-12-2008
Antal undertecknare : 84 - 05-12-2008