Markus PIEPER Markus PIEPER
Markus PIEPER

Group of the European People's Party (Christian Democrats)

Ledamot

Tyskland - Christlich Demokratische Union Deutschlands (Tyskland)

Hem Markus PIEPER

Ledamot

CONT
Budgetkontrollutskottet
ITRE
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
D-RU
Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Ryssland

Suppleant

TRAN
Utskottet för transport och turism
D-CN
Delegationen för förbindelserna med Folkrepubliken Kina

Senaste aktiviteter

BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Shift2Rail för budgetåret 2018

03-03-2020 A9-0055/2020 PE639.843v02-00 CONT
Betänkanden i egenskap av skuggföredragande
Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI
Markus PIEPER
Markus PIEPER

På Europaparlamentets NEWSHUB

RT @CDU_CSU_EP: Deutschland 🇩🇪 übernimmt heute nicht nur die 🇪🇺 EU-Ratspräsidentschaft, sondern auch für einen Monat den Vorsitz im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen 🇺🇳. Wir treten für einen Sitz der EU im #UN-#Sicherheitsrat ein. Mehr dazu ➡️ https://t.co/2LFHM33U3A  https://t.co/WfKKH23o0X 

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg