Christian EHLER Christian EHLER
Christian EHLER

Group of the European People's Party (Christian Democrats)

Ledamot

Tyskland - Christlich Demokratische Union Deutschlands (Tyskland)

Född : , München

Hem Christian EHLER

Ledamot

ITRE
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
D-US
Delegationen för förbindelserna med Förenta staterna

Suppleant

CULT
Utskottet för kultur och utbildning
D-IL
Delegationen för förbindelserna med Israel
DMED
Delegationen till den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet

Senaste aktiviteter

Support for cinemas in light of the COVID-19 crisis EN

12-05-2020 E-002928/2020 Kommissionen
Skriftliga frågor

Kundtjänstnummer med prefixet 0800

20-11-2019 O-000037/2019 Kommissionen
Muntliga frågor

YTTRANDE över förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020

02-10-2019 CULT_AD(2019)639789 PE639.789v02-00 CULT
Yttranden i egenskap av skuggföredragande
Petra KAMMEREVERT

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg