Manfred WEBER
Manfred WEBER

Group of the European People's Party (Christian Democrats)

Ordförande

Tyskland - Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (Tyskland)

Född : , Niederhatzkofen

8:e valperioden Manfred WEBER

Politiska grupper

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Group of the European People's Party (Christian Democrats) - Ordförande

Nationella partier

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (Tyskland)

Ledamot

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Talmanskonferensen

Suppleant

  • 01-07-2014 / 13-09-2016 : Utskottet för konstitutionella frågor

Huvudsaklig parlamentsverksamhet

Inlägg i plenum

Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Förslag till resolutioner

Resolutionsförslag läggs fram om aktuella frågor, på begäran av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av ledamöterna. Omröstning hålls i plenum. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144

Muntliga frågor

Frågor för muntligt besvarande med debatt, till kommissionen, rådet eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant, kan ställas av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentsledamöterna. Artikel 136

Annan parlamentsverksamhet

Förslag till unionsakt

En ledamot får anmoda kommissionen att lägga fram ett förslag till unionsrättsakt (en ny rättsakt eller ändring av en befintlig rättsakt). Artikel 47

FÖRSLAG TILL UNIONSRÄTTSAKT om kontroll av utländska investeringar i strategiska sektorer

26-04-2017 B8-0302/2017

Förklaringar

Europaparlamentet har arkiverat det undertecknade originalet/den daterade anmälan.

Kontakt

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
05H359
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. LOUISE WEISS
T06044
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex