Jerzy
BUZEK

Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017) - 6:e valperioden Jerzy BUZEK

**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

SKRIFTLIG FÖRKLARING om bekämpning av kronisk obstruktiv lungsjukdom

14-11-2007 P6_DCL(2007)0102 Bortfaller
Catherine STIHLER Gérard ONESTA Avril DOYLE Paulo CASACA Jerzy BUZEK
Ingiven : 14-11-2007
Frist : 28-02-2008
Antal undertecknare : 183 - 21-02-2008